Uwaga studencie!

  • 02 listopada 2015

Chcesz poćwiczyć dla zdrowia, dla poprawienia sprawności fizycznej, dla poprawienia samopoczucia??? Chcesz nieco zredukować poziom tkanki tłuszczowej, nie chcesz mieć zadyszki gdy „biegniesz” na zajęcia na Uczelni?

Na pewno chcesz, ale nie wiesz co i gdzie możesz rekreacyjnie potrenować, nie wiesz jaką dyscyplinę sportową wybrać dla siebie. Właśnie dla Ciebie w ubiegach latach nasi studenci pod opieką naukowców stworzyli „Profile studenckiej rekreacji fizycznej”.

Profile te pokażą Ci co poprawisz podejmując ćwiczenia fizyczne w wybranej przez siebie grupie treningowej. Obliczone one zostały w odniesieniu do studentów – być może Twoich kolegów którzy nic nie ćwiczą. Zobacz co zyskasz!!!

Profil spirometryczny – pokazuje sprawność układu oddechowego w oparciu o podstawowe pomiary spirometrii natężonej: FVC – natężona wydechowa pojemność płuc, FEV1 – natężona pierwszo sekundowa pojemność płuc, PEF – maksymalny przepływ oddechowy. Dodatkowo zaprezentowano zawartość tkanki tłuszczowej i wskaźnik szczupłości sylwetki BMI.

 

Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie pomiarów spirometrii natężonej (FVC,FEV1, PEF), oraz ilości tkanki tłuszczowej i wskaźnika smukłości BMI

Linia pionowa to wyniki studentów nie trenujących żadnej rekreacji fizycznej (grupa kontrolna), pozostałe krzywe prezentują wyniki dla poszczególnych form rekreacji ruchowej ( piłki nożnej, koszykówki, judo i fitness „cardio”) dostępnych na naszej Uczelni. Wartości po prawej stronie (linii pionowej ) są wyższe i wskazują na rozwój badanej cechy, po lewej stronie (linii pionowej) są wartości na niższym poziomie, ale w przypadku tkanki tłuszczowej są bardzie pożądane.

Profil sprawności fizycznej – pokazuje sprawność fizyczną studenta w oparciu o wybrane możliwości motoryczne (szybkość, siła, gibkość, poczucie równowagi, moc) mierzonych za pomocą testu „Eurofit”, oraz dodatkowo poziomu tkanki tłuszczowej i wskaźnika szczupłości  sylwetki BMI.

Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie sprawności fizycznej, oraz ilości tkanki tłuszczowej i wskaźnika smukłości BMI.

Linia pionowa to wyniki studentów nie trenujących żadnej rekreacji fizycznej (grupa kontrolna), pozostałe krzywe prezentują wyniki dla poszczególnych form rekreacji ruchowej ( piłki nożnej, koszykówki, judo) dostępnych na naszej Uczelni. Wartości po prawej stronie (linii pionowej) są wyższe i wskazują na rozwój badanej cechy, po lewej stronie (linii pionowej) są wartości na niższym poziomie, ale w przypadku tkanki tłuszczowej, poczucia równowagi, oraz pomiaru szybkości wartości niższe są lepsze więc - bardziej pożądane.

Życzymy udanego wyboru formy rekreacji fizycznej na naszym Uniwersytecie.

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz