Pracownicy dydaktyczni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

  • mgr Aurelia Jakubowska
  • mgr Sylwia Konecka
  • mgr Krzysztof Kościański
  • mgr Łukasz Myszkowski
  • dr inż. Ryszard Pujszo
  • mgr Henryk Skorupa
  • mgr Jarosław Surwiło-Bohdanowicz
  • mgr Lech Olszewski
  • mgr Dariusz Orzłowski
  • dr Andrzej Ziółkowski
Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz