Kierownictwo Centrum

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
mgr Jarosław Surwiło-Bohdanowicz 
tel. 52 32 31 716 
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
e.mail: jbsport@ukw.edu.plswf@ukw.edu.pl

Kierownik Sekcji Obsługi Centrum
mgr Anna Cała
tel. 52 32 31 702
kom. 502 593 509
e-mail: anna.cala@ukw.edu.pl

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego

Sprawy dot. Wychowania Fizycznego
mgr Justyna Kielińska
tel. 52 32 31 717
e-mail: justyna.kielinska@ukw.edu.plswf@ukw.edu.pl
ul. Sportowa 2, p. 205
85-091 Bydgoszcz

Sprawy dot. Sportu
mgr Magdalena Lewandowska
tel. 52 32 31 714
e-mail: magdalena.lewandowska@ukw.edu.pl
ul. Sportowa 2, p. 307
85-091 Bydgoszcz

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz