Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 717