Wystąpienie studentek UKW na Światowym Kongresie Naukowym

  • 18 czerwca 2018

Studentki Psychologii, Marta Wojdat i Patrycja Janowska 16 czerwca 2018 roku wystąpiły w Centrum Kongresowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z referatem naukowym w trakcie kongresu "HEALTH AND MARTIAL ARTS IN INTERDISCIPLINARY APPROAC".

Przedstawiły one wyniki badań własnych dotyczące motywacji w sporcie na przykładzie wybranych sportów walki wygłaszając referat pt. "Motivations of athletes of selected martial arts". Referat wygłoszony w języku angielskim został przyjęty brawami i wywołał liczne pytania i ożywioną dyskusję. Został on również zakwalifikowany do publikacji w czasopiśmie z listy Web of Science - Archives of Budo (20 pkt. z listy MNiSW, oraz wskaźnik Impact Factor - 1,5).

Świetna angielszczyzna Patrycji Janowskiej spowodowała, że została ona poproszona przez organizatora Kongresu - prof. dr hab. MR Kalinę do odczytania odezwy uczestników Kongresu do organizacji międzynarodowych.

Dodatkową atrakcję stanowiła sesja zdjęciowa Patrycji i Marty z udziałem mistrzem świat wszechwag w judo i filmowym "Ursusem" - Rafałem Kubackim - obecnie naukowcem AWF Wrocław. Patrycji Janowskiej i Marcie Wojdat gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz