Gala Naukowa "Curie Awards"

  • 21 grudnia 2016

15 grudnia w sali konferencyjnej "Przy Kortach" odbyła Gala Naukowa "Curie Awards" wyłaniająca najlepszych studentów - naukowców na naszej Uczelni. Galę zorganizował Samorząd  Studencki przy współpracy z Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu.

W wypełnionej do ostatniego miejsca sali uroczystego otwarcia Gali dokonał p.o. Dyrektora Centrum mgr Jarosław Bohdanowicz, natomiast wyróżnienia wręczali Kanclerz UKW Renata Malak oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego, Rafał Bagrowski. Osiągnięcia naukowe studentów oceniane były w skali punktowej, zgodnie z Katalogiem Osiągnięć JM Rektora UKW.

Najlepszą studentką/naukowcem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego została Małgorzata Pujszo, drugie miejsce zajęła Ewelina Drumińska, trzecie Tomasz Trawiński.

W trakcie gali odczytano dwa referaty naukowe. Studentka Jowita Barczak-Brzezińska, zaprezentowała działalność i perspektywy Studenckich Kół Naukowych, natomiast w drugim referacie studentka Marika Skornia przedstawiła własne badania dotyczące możliwości poprawy pola widzenia u osób z dysfunkcjami wzroku.

Całości dopełnił występ zespołu rockowego "The Foxtrot", a zakończenie odbyło się wraz z humorystycznym spotkaniem z poetą.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz