Basen - informacje, cennik

Basen UKW, ul. Sportowa 2
Basen UKW, ul. Sportowa 2

Pływalnia jest czynna w czwartki i piątki od godz. 15.00 do 21.00 (ostatnie wejście o godz. 20.00).
Basen nie jest przeznaczony dla dzieci do lat 6. Dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.
Basen jest chlorowany.

Cennik

Wejścia indywidualne:

 • bilet normalny 9 zł
 • bilet ulgowy 5 zł
 • bilet pracowniczy 3 zł
 • bilet Seniorzy 60+ 4 zł
 • bilet Rodzina 3+ 5 zł za 1 os.
 • bilet dla osoby niepełnosprawnej:
  • w stopniu lekkim 4 zł
  • w stopniu umiarkowanym 3 zł
  • w stopniu znacznym 2 zł
 • karnet normalny (na 10 wejść) 75 zł
 • karnet ulgowy (na 10 wejść) 45 zł
 • opłata za 1 tor dla 1 osoby 50 zł

Wejścia grupowe:

 • opłata za 1 tor (maksymalnie 8 osób) 50 zł,
 • wysokość stawek za wejścia grupowe może podlegać negocjacjom,
 • podane stawki są cenami brutto.

Cennik obowiązuje od 1 marca do 31 sierpnia 2019 r.

Z uwagi na przerwę techniczną basen jest wyłączony z użytkowania w lipcu i sierpniu 2019 r.

Uprawnienia do zniżek w opłatach:

 • dzieci i młodzież szkolna, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci za okazaniem legitymacji.
 • do korzystania z biletów pracowniczych uprawnieni są pracownicy UKW za okazaniem legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego lub pracowniczej karty basenowej.
 • bilet Seniorzy 60+ uprawnieni są: emeryci i renciści po udokumentowaniu uprawnień.
 • bilet Rodzina 3+ - uprawnione są minimum 3 osoby tj. 2 osoby dorosłe wraz z 1 dzieckiem (do ukończenia 16 roku życia) lub 1 osoba dorosła wraz z 2 dzieci (do ukończenia 16 roku życia); każda kolejna osoba z rodziny nabywa bilet ulgowy.
 • bilet dla osoby niepełnosprawnej uprawnione są osoby posiadające stopień niepełnosprawności. Uprawnienia należy udokumentować.

Do bezpłatnego wejścia na basen uprawnieni są:

 • opiekun osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej, opiekun dziecka niepełnosprawnego;
 • opiekun osoby mającej w orzeczeniu o inwalidztwie przyznaną stałą opiekę drugiej osoby,
 • opiekun grupy 15-osobowej,
 • instruktor prowadzący zajęcia.
  Uprawnienia należy udokumentować.

Opłata za bilety i karnety pobierana jest w formie gotówkowej z góry według cennika i nie podlega zwrotowi.
Bilet jednorazowy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego wstępu na teren basenu.
Korzystanie z karnetu jest możliwe w zależności od wolnych miejsc w niecce basenowej (możliwość jednoczesnego korzystania przez maksymalnie 48 osób). Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji wejścia.

Faktury za świadczone usługi wystawiane są wyłącznie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych w terminie do 7 dni od daty sprzedaży i wydawane w terminie do 30 dni od wystawienia w portierni budynku AB CEKFiS.

Pobierz pliki

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz