Kontakt

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego

Sprawy dot. Wychowania Fizycznego
mgr Justyna Kielińska
tel. 52 32 31 717
e-mail: justyna.kielinska@ukw.edu.pl
swf@ukw.edu.pl
 
ul. Sportowa 2, p. 205
85-091 Bydgoszcz

Sprawy dot. Sportu
mgr Magdalena Lewandowska
tel. 52 32 31 714
e-mail: magdalena.lewandowska@ukw.edu.pl
ul. Sportowa 2, p. 307
85-091 Bydgoszcz

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 717