Dział Obsługi Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

Korzystanie z obiektów CEKFiS w czasie pandemii

Publikujemy Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.