Dział Obsługi Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu jest jednostką organizacyjną o charakterze dydaktycznym oraz sportowym powołaną do realizacji szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim naszej uczelni. CEKFiS podlega Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia.

Głównym zadaniem Cemtrum jest działalność dydaktyczna, a tym samym realizowanie programu wychowania fizycznego dla studentów II roku w ramach zajęć programowych i odpowiedzialność za realizację tego programu przez wykfalifikowanych i kompetentnych pracowników i władze Centrum. Praca skierowana jest na:

 • utrzymanie sprawności fizycznej studentów i zdobytych umiejętności ruchowych,
 • rozwijanie ich zainteresowań w zakresie sportowym,
 • utrwalanie potrzeby wspomagania zdrowiu, nawyków higienicznych w zależności od możliwości fizycznych i zdrowotnych studentów,
 • organizację obozów (letnich i zimowych) samodzielnie i przy współpracy z KU AZS UKW i Samorządem Studenckim,
 • przekazaniu wiedzy i umiejętności oraz przygotowania studentów do organizacji zajęć rekreacyjno – sportowych (różne formy) w aspekcie pracy z młodzieżą na placówkach wypoczynku letniego i zimowego,
 • przekazywania informacji o znaczeniu kultury fizycznej z zaakcentowaniem problemów oceny i samooceny zdrowia,
 • działanie na rzecz rozwoju sportu akademickiego w nawiązaniu do tradycji sportu akademickiego w środowisku uczelnianym,
 • rozwijanie współzawodnictwa na różnym szczeblu rywalizacji (rozgrywki uczelniane, środowiskowe, ogólnopolskie) w oparciu o kalendarz ZG AZS , OŚ AZS, KU AZS UKW i CEKFiS,
 • organizowanie rozgrywek uczelnianych studenckich jako formy aktywności i rywalizacji studentów w życiu sportowym uczelni;
 • organizowanie zgodnie z zapotrzebowaniem różnych form aktywności studenckiej.

Działalność dydaktyczna

W ramach podstawowej działalności Centrum prowadzi zajęcia obowiązkowe w zakresie wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Program przyjęty i realizowany jest w oparciu o wiedzę na temat poziomu grup, stanu zdrowia, określonych predyspozycji oraz konkretnych zainteresowań. Zajęcia w roku akademickim 2012/2013 odbywały się w następujących grupach:

 • grupy ogólnorozwojowe z elementami różnorodnych dyscyplin sportowych takich tak: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna; unihokej, badminton ;
 • grupy zajęć na siłowni; 
 • grupy gimnastyki ogólnej; 
 • grupy rehabilitacji dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi; 
 • grupy pływackie - nauka i doskonalenie pływania.

Działalność sportowa

Działalność sportowa to przede wszystkim praca polegająca na realizacji szeroko rozumianej aktywności fizycznej studentów poprzez zajęcia praktyczne na dostępnych obiektach sportowych. Ponadto, przy Centrum działają grupy usportowienia potocznie zwanymi sekcjami sportowymi, ze względu na pewną spójność, formy zaliczeń, rozliczanie obciążeń i wieloletnią ugruntowaną tradycję w całym kraju oraz pracowników Centrum, którzy te sekcje prowadzą. Model ten funkcjonuje w całym kraju w szkolnictwie wyższym z dobrym skutkiem. 

Imprezy sportowe na UKW

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu jest organizatorem wielu imprez dla społeczności studenckiej wraz ze KU AZS UKW jak i Samorządem Studenckim naszego Uniwersytetu.
W roku akademickim 2012./13, jeszcze przez Studium Wychowania Fizycznego, zostały zoorganizowane  Mistrzostwa UKW w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn  (organizator mgr K. Bober) oraz mecz futsalowy Studenci kontra Pracownicy. Wraz z Samorządem Studenckim Studium WFiS było współorganizatorem Studenckiej Ligi Siatkówki i Piłki Nożnej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, tym bardziej, iż mecze rozgrywane były w nowej hali Centrum Sportu.

Kontakty ze środowiskiem akademickim

Organizowane są kontakty bieżące z kierownikami Studium Uczelni Publicznych woj. kujawsko-pomorskiego. Następuje integracja środowisk zajmujących się sportem studenckim co może w najbliższym czasie zaowocować wynikami sportowymi. Współpracujemy z KU AZS UKW jak i Organizacją Środowiskową AZS z siedziba w Toruniu – przedstawiciel Studium uczestniczy w naradach i spotkaniach. Trenerzy Studium w zakresie własnych kontaktów współpracują z innymi trenerami organizują wspólne sparingi i spotkania towarzyskie w różnorodnych dyscyplinach sportu.